"თბილისობა" 3 წლიანი ბრენდი
მოცულობა: 250 მლ ალკოჰოლი: 40% დავარგებული მუხაში 
10
"თბილისობა" 5 წლიანი ბრენდი
მოცულობა: 250 მლ ალკოჰოლი: 40% დავარგებული მუხაში 
11.6
"თბილისობა" 7 წლიანი ბრენდი
მოცულობა: 250 მლ ალკოჰოლი: 40% დავარგებული მუხაში 
12.1
"სარაჯიშვილი" ღვინის ბრენდი 3*
მოცულობა: 200 მლ ალკოჰოლი: 40%
14.7
"სარაჯიშვილი" ღვინის ბრენდი 5*
მოცულობა: 200 მლ  ალკოჰოლი: 40%
17.7
"თბილისობა" 10 წლიანი ბრენდი
მოცულობა: 250 მლ ალკოჰოლი: 40% დავარგებული მუხაში 
17.7
"თბილისობა" 3 წლიანი ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 40% მუხაში დავარგებული 
17.8
"თბილისობა" 5 წლიანი ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 40% დავარგებული მუხაში 
19.7
"სარაჯიშვილი" ღვინის ბრენდი 3*
მოცულობა: 350 მლ ალკოჰოლი: 40%
21
"თბილისობა" 7 წლიანი ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 40% დავარგებული მუხაში 
22.3
"სარაჯიშვილი" ღვინის ბრენდი 5*
მოცულობა: 350 მლ ალკოჰოლი :40%
23.9
"სარაჯიშვილი" ღვინის ბრენდი 3*
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 40%
24.5
"მერმალიტი" ჩაბერე ჟოლოს ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 30%
25.2
"მერმალიტი" არისტოკრატი ჟოლოსა და პიტნის ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 30%
25.2
"თბილისობა" 10 წლიანი ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 40% დავარგებული მუხაში 
30.2
"სარაჯიშვილი" ღვინის ბრენდი 5*
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 40%
31.1
"სარაჯიშვილი" ღვინის ბრენდი 3*
მოცულობა: 700 მლ ალკოჰოლი: 40%
37
"ასკანელი" ბრენდი VS
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 40 %
39.6
"სარაჯიშვილი" ბრენდი VSOP
მოცულობა: 350 მლ ალკოჰოლი: 40%
56
"რირავო" ვაშლის ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 42%
56
"რირავო" მსხლის ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 42%  
57.5
"რირავო" ხურმის ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 42%
57.5
"რირავო" კომშის ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 42%
58.9
"რირავო" ფეიხოას ბრენდი
მოცულობა: 500 მლ ალკოჰოლი: 42%
60